THUNDERCAT


Ambiciózní projekt, který by měl posunout českou studentskou raketovou komunitu do vyšších hladin. Jedná se vlastně o úplné počátky raketového motoru na kapalné pohonné látky.

...

Thundercat byl samostaným projektem, který měl za účel navrhnout zapalovací zařízení pochodňového zapalovače (Spark Torch Igniter) určený pro kapalinový raketový 3 kN motor. Tento projekt posloužil pro dvě bakalářské práce a byl tak rozdělen na dvě části - feed systém a návrh komory zapalovače. Feed systém se zabývá celkovou problematikou dopravy pohonných látek do spalovací komory včetně návrhu nádrží, systému jejich tlakování a měření tlaků v potrubí.

Spalovací komora zahrnovala výpočet potřebné energie k zážehu raketového motoru z níž byla navržena geometrie komory i trysky. Dále také výběr vhodných materiálů, systému chlazení a vstřikování paliva a okysličovadla. Zapalovač je navržen s možností opakovatelného zážehu a slouží primárně jako demonstrátor pro pozemní testy.

...
...

Hlavní členové týmu

Feed system

Kryštof Hájek

Combustion chamber

Jan Němec

Metriky (pohonné látky)

Palivo

Isoporopylalkohol

Okysličovadlo

Plynný kyslík

Tlak v komoře

2.5 MPa

Tlak v nádržích

4 MPa

Metriky motoru

Doba hoření

2s

Partneři

Partnerem byla firma GMS Velkoobchod s.r.o.

Zajímavosti

Stejný systém zapalování raketového motoru používají například i motory RS-25. Tyto motory najdeme na raketoplánu ale i na prvním stupni rakety SLS.