StarFox

Zahájení projektu StarFox je důležitým krokem pro vývoj spolku. Úkolem projektu je postavit a otestovat demonstrátor motoru na kapalné palivo. Departmenty Feed, Thrust Chamber Assembly (TCA) a Electronics pod vedením týmového manažera a chief engineera budou zkoumat možnosti takového projektu, poté už přikročí k designu a stavbě demonstrátoru. Očekávaný zážeh je na konci roku 2023.

CanSat 2023

V roce 2023 se departmenty pokusí inovovat raketu Sherpa z předchozího ročníku. Projekt se zaměří hlavně na znovupoužitelnost, větší robustnost všech systémů a vylepšení nákladového prostoru. Iterativním postupem vývoje, který se v ročníku 2022 osvědčil, se departmenty pokusí vylepšit raketu tak, aby se 100% úspěšností vyhodila svůj náklad a zároveň poskytovala živá data i video přenos během letu. CanSat finále se uskuteční na jaře 2023.

Solids

Skupina zabývající se motory na pevná paliva se kromě dodávky motorů pro soutěž Czech Rocket Challenge a motoru na CanSat 2023 bude věnovat kompozitním palivům, která jsou logickým krokem po úspěšném výzkumu běžně používaného paliva KNSB a která jsou nezbytná pro plánované vektorování tahu.

Avionics

Tato skupina řeší všechny parciální části projektů, které se zabývají vývojem elektroniky nebo dalších systémů avioniky jako je například v projektech Liquids nebo CanSat 2023. Nabízí se tedy vyvinutí all-in-one řešení, které bude možné implementovat s malými úpravami do jakéhokoli projektu, což by výrazně ušetřilo čas i prostředky. Kromě toho se skupina bude věnovat i řízení, navigací a ovládání letu raket.

Recovery

Vývoj padáků a záchranných systémů bude mít na starost samostatná skupina Recovery. Zevrubný výzkum a vývoj škálovatelného a na míru přizpůsobitelného dvoustupňového padáku patří mezi hlavní cíle této skupiny. Skupina se bude nadále zabývat výzkumem vypouštění padáku nebo snížením oscilací během sestupu.